Φύλακες χιτωνίων

Πλήρως CNC κατεργασμένο στήριγμα χιτωνίων από αλουμίνιο, που ταιριάζει σε μηχανές ανοικτού καταστρώματος (open deck) για την διασφάλιση σταθερότητας και στήριξης των χιτωνίων, που εμποδίζει το χιτώνιο κυλίνδρου από κάμψεις και ταλαντώσεις κατά τη διάρκεια υψηλών στροφών και δυνάμεων.