Σχέδια Εμβόλων

H σε βάθος τεχνογνωσία μας, μας δίνει την δυνατότητα κατασκευής μικρών παρτίδων πρωτοτύπων, σε έμβολα και μπιέλες που πληρούν τις υψηλότερες τεχνολογικές απαιτήσεις και ταιριάζουν με το 100% των αναγκών των πελατών μας . Η DP κατασκευάζει εξαρτήματα με εξαιρετικά ακριβείς διαστάσεις , μέσα σε πολύ χαμηλά όρια ανοχής και με εξαιρετική αναπαραγωγή , σε μεγάλες ή μικρές παρτίδες για διάφορες αγωνιστικές ομάδες σε παγκόσμιο επίπεδο.

Διαφορετικοί τύποι και σχέδια εμβόλου είναι διαθέσιμα σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες του κινητήρα , όπως :

- Σφυρήλατα έμβολα για ειδικές εφαρμογές (κυρίως για χρήση δρόμου και αγωνιστική).

- Billet έμβολα με ειδικά σχέδια (με ενισχυμένες γέφυρες και εξτρά ελαφρώματα) που προέρχονται από σφυρήλατα πρωτογενή για τους πιο απαιτητικούς τύπους ατμοσφαιρικών / turbo κινητήρων.


Round type piston (lightweight)
For special street performance applications mainly

Fully boxed bridged (inner and outer braced reinforcements)
piston designs for the serious racer with extra rein enforcements

3D billet crown optimization
3D crown optimization

Gas ports
For special street performance applications mainly

Extended lightening

Through pin oilers

Inner crown milling
For equal thickness and crown heat dissipation