Οδηγοί βαλβίδων

Αγωνιστικοί οδηγοί βαλβίδων από μπρούτζο ή βυριλιούχο χαλκό κατασκευάζονται κατόπιν παραγγελίας και σύμφωνα με την εκάστοτε εφαρμογή. Πλήρως cnc κατεργασμένοι όπως όλα τα προϊόντα DP εξασφαλίζουν μέγιστη ακρίβεια και επαναληψημότητα. Κάθε ένα κομμάτι ελέγχεται για ακρίβεια τρύπας και ομοκεντρία.