Αγωνιστικοί Πείροι

Εμείς στην DP κατασκευάζουμε κάθε πείρο που χρειάζεται για την σειρά των εμβόλων μας στο εργοστάσιο μας χρησιμοποιώντας υψηλότατης ποιότητας ατσάλι και ειδικά ατσάλια εργαλείο με πολύ μικρή περιεκτικότητα σε Θειο μικρότερη και από 0.005%. Όλοι οι πείροι κατασκευάζονται σε μικρές ομάδες υψηλής ακρίβειας (0.003mm) και έχουν υψηλά πρότυπα υλικών, θερμικών κατεργασιών και επιφανειακών βαφών βελτιώνοντας έτσι την δύναμη και την ζωή του πείρου.