Έδρες βαλβίδων

Έδρες βαλβίδων από μπρούτζο ή βυριλιούχο χαλκό κατασκευάζονται κατόπιν παραγγελίας και σύμφωνα με την εκάστοτε εφαρμογή.